Privacyverklaring

Privacybeleid P. Eygelsheim B.V. – P. Eygelsheim – C. Eygelsheim van der Jagt - Roller Electronic Holding B.V. – Majestic Automaten B.V., nader te noemen de Vastgoed Onderneming

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn die gegevens die iets vertellen over u en die wij rechtstreeks in verband kunnen brengen met u. Het gaat dan uiteraard over uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres, maar ook bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer, een kopie van uw ID bewijs, het IP adres van uw computer of uw inkomensgegevens.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Kort gezegd: wij verzamelen meestal persoonsgegevens omdat wij u een woning (of bedrijfsgebouw) verhuurd hebben of willen verhuren en bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om de huurovereenkomst te kunnen afsluiten en uitvoeren.

3. Meer in detail: welke persoonsgegevens verzamelen wij (en waarom)?

Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres (NAWTE gegevens)

Omdat wij een contract met u hebben (huurwoning of bedrijfspand) en contact met u moeten kunnen opnemen om dat contract goed te kunnen uitvoeren, of

Omdat u zich heeft ingeschreven voor een huurwoning of bedrijfspand en wij contact met u willen kunnen opnemen om u een woning of bedrijfsruimte te kunnen aanbieden.

Uw bankrekeningnummer

Omdat u betalingen doet (huur, servicekosten, borg, etc.) die wij moeten verwerken of omdat wij betalingen aan u moeten doen

Opgave van uw inkomensgegevens, gezinssamenstelling, huidige woonsituatie en woonwensen

Wanneer u zich inschrijft als woningzoekende, zodat wij weten dat we de juiste persoon inschrijven en de beschikbare woningen kunnen matchen met uw woonwensen en -mogelijkheden.

Kopie van uw ID bewijs, salarisstroken, werkgeversverklaring, hypotheek- of verhuurdersverklaring, echtscheidingsconvenant en overige financiële gegevens (overal pasfoto en BSN nummer verwijderd).

Wanneer u staat ingeschreven als woningzoekende en u een woning wenst te gaan huren na bezichtiging (bestaande bouw) of start verhuur (nieuwbouw). Deze gegevens vragen wij ter controle van de gestelde huurvoorwaarden en zodat wij weten dat wij met de juiste persoon een huurovereenkomst aangaan.

Uw handtekening en (bij digitale ondertekening) uw IP adres

Omdat wij een contract met u willen aangaan en dat contract getekend dient te worden. Bij digitale ondertekening is vastlegging van het IP adres onderdeel van de beveiliging van de ondertekening.

Overige gegevens die u ons toezendt

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens zo min mogelijk met andere bedrijven of instanties, zoals de wet voorschrijft. In elk geval nooit voor reclamecampagnes, ongevraagde mailings, etc. Wel kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

Als u huurder bent: de eigenaar van het pand (dit is ook nodig voor toestemming voor deze verhuur)

leveranciers, bijvoorbeeld een loodgieter, aannemer of slotenmaker. Het gaat hier alleen om zaken die rechtstreeks met onderhoud of reparatie van uw woning te maken hebben, zodat de leverancier een afspraak met u kan maken

het incassobureau en de deurwaarder als er betalingsachterstanden ontstaan

de overheid (bijvoorbeeld bij inkomensafhankelijke huurverhoging bij sociale huurwoningen)

de politie als er aanwijzingen zijn voor illegale gebeurtenissen in uw woning (drugs, prostitutie, huurfraude, etc.).

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dit hangt volledig af van waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken (zie punt 3). Er zijn voor bepaalde verwerkingen wettelijke bewaartermijnen. Gegevens die bij ons in de financiële administratie zitten, moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren.

Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, verwijderen wij persoonsgegevens als wij ze niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, bijvoorbeeld als een huurcontract geëindigd en volledig afgewikkeld is.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uiteraard willen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligen. Dit houdt niet alleen de technische beveiliging in (bescherming tegen hackers en virussen) maar ook beveiliging tegen misbruik. Hiervoor hebben wij onder andere de volgende maatregelen getroffen:

Alleen die medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn, kunnen deze inzien. Medewerkers die bijvoorbeeld niets met het uitvoeren van huurcontracten te maken hebben, kunnen de persoonsgegevens van onze huurders niet inzien.

7. Uw persoonsgegevens opvragen en/of aanpassen.

U heeft volgens de privacywetgeving het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en deze te laten corrigeren als ze niet meer kloppen. Ook heeft u het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens, maar dit kan alleen als die gegevens niet meer relevant zijn. Wilt u van één van deze rechten gebruikmaken, dan kunt u dit als volgt doen:

Stuur een brief of een email met uw verzoek.

Voeg bij deze brief of email een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander legitimatiebewijs (pasfoto en BSN nummer onleesbaar maken svp). Dit vragen wij omdat wij zeker moeten weten dat u inderdaad degene bent die uw eigen gegevens opvraagt en niet iemand anders.

De brief kunt u sturen naar: P. Eygelsheim B.V. (De vastgoed onderneming waarvan u huurt) Ridderkerkstraat 29 te 3076 JT Rotterdam of een email naar info@eygelsheim.nl